ماژول رلهماژول رله دو کانال 5 ولت

ماژول رله دو کانال 5 ولت

رله یک کلید است که می تواند توسط یک ولتاژ پایین مثل 5 ولت که ولتاژ خروجی پایه های آردوینو است روشن..

19,200 تومان

ماژول رله هشت کانال 5 ولت

ماژول رله هشت کانال 5 ولت

رله یک کلید است که می تواند توسط یک ولتاژ پایین مثل 5 ولت که ولتاژ خروجی پایه های آردوینو است روشن..

72,000 تومان

ماژول رله چهار کانال 5 ولت

ماژول رله چهار کانال 5 ولت

رله یک کلید است که می تواند توسط یک ولتاژ پایین مثل 5 ولت که ولتاژ خروجی پایه های آردوینو است روشن..

37,500 تومان

ماژول رله یک کانال 5 ولت

ماژول رله یک کانال 5 ولت

رله یک کلید است که می تواند توسط یک ولتاژ پایین مثل 5 ولت که ولتاژ خروجی پایه های آردوینو است روشن..

9,400 تومان

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)