درباره ما

فروشگاه ECPC، با ارائه خدمات آموزشی از جمله کتاب و پروژه و همچنین فروش قطعات و تجهیزات در حوزه برق، الکترونیک، مخابرات، رباتیک و کنترل، در حال فعالیت است.