ماژول رله


حالت نمایش:
ماژول رله دو کانال 5 ولت
نمایش سریع

ماژول رله دو کانال 5 ولت

19,200تومان

رله یک کلید است که می تواند توسط یک ولتاژ پایین مثل 5 ولت که ولتاژ خروجی پایه های آردوینو است روشن و خاموش شود.و اجازه عبور جریان از رله را بدهد یا خیر. به کمک این برد به راحتی می توانید هر نوع وسیله برقی 220 ولت یا ولتاژ مستقیم را با آردوینو روشن و خاموش کنید البته تا حداکثر جریان 7 آمپر. کنترل کردن رله توسط آردوینو به سادگی کنترل کردن سایر خ..

ماژول رله هشت کانال 5 ولت
نمایش سریع

ماژول رله هشت کانال 5 ولت

72,000تومان

رله یک کلید است که می تواند توسط یک ولتاژ پایین مثل 5 ولت که ولتاژ خروجی پایه های آردوینو است روشن و خاموش شود.و اجازه عبور جریان از رله را بدهد یا خیر. به کمک این برد به راحتی می توانید هر نوع وسیله برقی 220 ولت یا ولتاژ مستقیم را با آردوینو روشن و خاموش کنید البته تا حداکثر جریان 7 آمپر. کنترل کردن رله توسط آردوینو به سادگی کنترل کردن سایر خ..

ماژول رله چهار کانال 5 ولت
نمایش سریع

ماژول رله چهار کانال 5 ولت

37,500تومان

رله یک کلید است که می تواند توسط یک ولتاژ پایین مثل 5 ولت که ولتاژ خروجی پایه های آردوینو است روشن و خاموش شود.و اجازه عبور جریان از رله را بدهد یا خیر. به کمک این برد به راحتی می توانید هر نوع وسیله برقی 220 ولت یا ولتاژ مستقیم را با آردوینو روشن و خاموش کنید البته تا حداکثر جریان 7 آمپر. کنترل کردن رله توسط آردوینو به سادگی کنترل کردن سایر خ..

ماژول رله یک کانال 5 ولت
نمایش سریع

ماژول رله یک کانال 5 ولت

9,400تومان

رله یک کلید است که می تواند توسط یک ولتاژ پایین مثل 5 ولت که ولتاژ خروجی پایه های آردوینو است روشن و خاموش شود.و اجازه عبور جریان از رله را بدهد یا خیر. به کمک این برد به راحتی می توانید هر نوع وسیله برقی 220 ولت یا ولتاژ مستقیم را با آردوینو روشن و خاموش کنید البته تا حداکثر جریان 7 آمپر. کنترل کردن رله توسط آردوینو به سادگی کنترل کردن سایر خ..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)