خازنتصحیح جستجو

خازن شیمیایی 0.22 میکروفاراد و 50 ولت
خازن شیمیایی 0.47 میکروفاراد و 50 ولت
خازن شیمیایی 1 میکروفاراد و 50 ولت
خازن شیمیایی 10 میکروفاراد و 16 ولت
خازن شیمیایی 100 میکروفاراد و 25 ولت
خازن شیمیایی 100 میکروفاراد و 50 ولت
خازن شیمیایی 1000 میکروفاراد و 16 ولت
خازن شیمیایی 1000 میکروفاراد و 35 ولت
خازن شیمیایی 2.2 میکروفاراد و 50 ولت
خازن شیمیایی 220 میکروفاراد و 16 ولت
خازن شیمیایی 330 میکروفاراد و 25 ولت
خازن شیمیایی 4.7 میکروفاراد و 50 ولت
خازن شیمیایی 47 میکروفاراد و 25 ولت
خازن شیمیایی 47 میکروفاراد و 50 ولت
خازن شیمیایی 470 میکروفاراد و 16 ولت
خازن شیمیایی 470 میکروفاراد و 50 ولت
خازن عدسی

خازن عدسی

فروش ویژهبسته 100 عددی خازن عدسی از22nf تا 3.3pfاین خازن ها از روی بردهای الکترونیکی جدا شده و تست ش..

5,000 تومان

خازن پلی استر 100 نانوفاراد مولتی لایر
خازن پلی استر 3.3 نانوفاراد
نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)