ترانزیستورترانزیستور 2N2222 پلاستیکی

ترانزیستور 2N2222 پلاستیکی

2N2222 ترانزیستور منفی سرعت بالاست.برای دانلود دیتاشیت  ترانزیستور  2N2222  اینجا کلی..

2,400 تومان

ترانزیستور 2N3055

ترانزیستور 2N3055

2N3055 ترانزیستور منفی است.برای دانلود دیتاشیت ترانزیستور2N3055 اینجا کلید کنید...

4,500 تومان

ترانزیستور A733

ترانزیستور A733

A733 ترانزیستور مثبت است.جهت دانلود دیتاشیت ترانزیستور A733 اینجا کلیک کنید...

110 تومان

ترانزیستور BC108 فلزی

ترانزیستور BC108 فلزی

BC108 ترانزیستور منفی است.جهت دانلود دیتاشیت ترانزیستور BC108 اینجا کلیک کنید...

3,100 تومان

ترانزیستور BC307

ترانزیستور BC307

BC307 ترانزیستور مثبت است.جهت دریافت دیتاشیت ترانزیستور BC307 اینجا  کلیک کنید..

1,900 تومان

ترانزیستور BC548

ترانزیستور BC548

BC548 ترانزیستور منفی است.برای دانلود دیتاشیت ترانزیستور BC548 اینجا کلید کنید...

220 تومان

ترانزیستور BC556

ترانزیستور BC556

BC556 ترانزیستور مثبت است.جهت دریافت دیتا شیت ترانزیستور BC556  اینجا کلیک کنید..

212 تومان

ترانزیستور BC558

ترانزیستور BC558

BC558 ترانزیستور مثبت است.برای دانلود دیتاشیت ترانزیستور BC558 اینجا کلید کنید...

212 تومان

ترانزیستور BD135

ترانزیستور BD135

BD135 ترانزیستور قدرت منفی با جریان نامی 1.5 آمپر است.برای دانلود دیتاشیت ترانزیستورBD135 اینجا کلی..

850 تومان

ترانزیستور BD136

ترانزیستور BD136

BD136 ترانزیستور قدرت مثبت با جریان نامی 1.5 آمپر است.برای دانلود دیتاشیت ترانزیستور BD136 اینجا ک..

850 تومان

ترانزیستور BD137

ترانزیستور BD137

BD137 ترانزیستور قدرت منفی با جریان نامی 1.5 آمپر است.برای دانلود دیتاشیت ترانزیستور BD137 اینجا ک..

850 تومان

ترانزیستور BD138

ترانزیستور BD138

BD138 ترانزیستور قدرت مثبت با جریان نامی 1.5 آمپر است.برای دانلود دیتاشیت ترانزیستور BD138 اینجا ک..

850 تومان

ترانزیستور BD140

ترانزیستور BD140

BD140 ترانزیستور قدرت مثبت با جریان نامی 1.5 آمپر است.برای دانلود دیتاشیت ترانزیستور BD140 اینجا ک..

850 تومان

ترانزیستور S8050

ترانزیستور S8050

جهت دریافت دیتا شیت کلیک کنید..

303 تومان

ترانزیستور S8050 جنس مرغوب

ترانزیستور S8050 جنس مرغوب

S8050 ترانزیستور منفی با جریان نامی 0.8 آمپر است.جهت دانلود دیتاشیت ترانزیستور S8050 اینجا کلیک کنی..

330 تومان

ترانزیستور S9015

ترانزیستور S9015

S9015 ترانزیستور مثبت است که برای کاربردهای فرکانس پایین و تقویت کننده کم نویز مناسب است.جهت دریافت ..

122 تومان

ترانزیستور TIP41

ترانزیستور TIP41

ترانزیستور TIP41 ترانزیستور قدرت منفی است که جریان نامی آن 6 آمپر است.برای دانلود دیتاشیت این تران..

1,650 تومان

ترانزیستور TIP42

ترانزیستور TIP42

ترانزیستور TIP42 ترانزیستور قدرت مثبت است که جریان نامی آن 6 آمپر است.برای دانلود دیتاشیت ترانزیستو..

1,512 تومان

نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)