چرخ رباتچرخ طرح RACE

چرخ طرح RACE

چرخ یک از اصلی ترین ملزومات رباتیک میباشد که در دنیای رباتیک مورد استفاده قرار میگیرد.چرخ وظیفه حر..

1,200 تومان

چرخ طرح اسپرت

چرخ طرح اسپرت

چرخ یک از اصلی ترین ملزومات رباتیک میباشد که در دنیای رباتیک مورد استفاده قرار میگیرد.چرخ وظیفه حر..

450 تومان

چرخ طرح داکار

چرخ طرح داکار

چرخ یک از اصلی ترین ملزومات رباتیک میباشد که در دنیای رباتیک مورد استفاده قرار میگیرد.چرخ وظیفه حر..

1,600 تومان

چرخ طرح رالی (طرح خورشیدی)

چرخ طرح رالی (طرح خورشیدی)

چرخ یک از اصلی ترین ملزومات رباتیک میباشد که در دنیای رباتیک مورد استفاده قرار میگیرد.چرخ وظیفه حر..

450 تومان

چرخ هرزگرد قطر 10 میلیمتر

چرخ هرزگرد قطر 10 میلیمتر

چرخ های هرزگرد یک  نوع از انواع چرخ ها در رباتیک میباشد که ازآن میتوان دقسمت هایی از ربات که ..

5,000 تومان

چرخ هرزگرد قطر 12 میلیمتر

چرخ هرزگرد قطر 12 میلیمتر

چرخ های هرزگرد یک  نوع از انواع چرخ ها در رباتیک میباشد که ازآن میتوان دقسمت هایی از ربات که دا..

5,500 تومان

چرخ هرزگرد قطر 7 میلیمتر

چرخ هرزگرد قطر 7 میلیمتر

چرخ های هرزگرد یک  نوع از انواع چرخ ها در رباتیک میباشد که ازآن میتوان دقسمت هایی از ربات که ..

5,000 تومان

چرخ پلاستیکی با قطر 10 سانتیمتر

چرخ پلاستیکی با قطر 10 سانتیمتر

چرخ یک از اصلی ترین ملزومات رباتیک میباشد که در دنیای رباتیک مورد استفاده قرار میگیرد.چرخ وظیفه حر..

5,200 تومان

چرخ پلاستیکی با قطر 5 سانتیمتر

چرخ پلاستیکی با قطر 5 سانتیمتر

چرخ یک از اصلی ترین ملزومات رباتیک میباشد که در دنیای رباتیک مورد استفاده قرار میگیرد.چرخ وظیفه حر..

3,500 تومان

چرخ پلاستیکی با قطر 7 سانتیمتر

چرخ پلاستیکی با قطر 7 سانتیمتر

چرخ یک از اصلی ترین ملزومات رباتیک میباشد که در دنیای رباتیک مورد استفاده قرار میگیرد.چرخ وظیفه حرکت..

3,500 تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)